ไอเน็ตร่วมงาน Commscope Roadshow 2016x

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน Commscope Roadshow 2016 “Next-Generation Data Center Design” สถานที่จัดงาน ห้อง Crystal Hall โรงแรม พลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา

ไอเน็ตร่วมงาน Cisco Solution Summit 2016

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน Cisco Solution Summit 2016 สถานที่จัดงาน ห้อง Crystal Hall โรงแรม พลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา

INET – Unlock the global outreach

ทาง DellEMC ได้จัดงานแถลงข่าว โดยเชิญบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าว ในหัวข้อเรื่อง “INET & DellEMC Cloud Service Provider Partnership – Unlock the global outreach “ ซึ่ง “ INET “ เป็น Partnership รายแรกของ DellEMC indo chaina

ไอเน็ตร่วมงาน Commscope Roadshow 2016x

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน Commscope Roadshow 2016 “Next-Generation Data Center Design” สถานที่จัดงาน ห้อง Crystal Hall โรงแรม พลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา