ทาง DellEMC ได้จัดงานแถลงข่าว โดยเชิญบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าว ในหัวข้อเรื่อง “INET & DellEMC Cloud Service Provider Partnership – Unlock the global outreach “ ซึ่ง “ INET “ เป็น Partnership รายแรกของ DellEMC indo chaina

Share with
Categories: news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *