Atcetera ได้ร่วมจัดบูธภายในงาน Microsoft Envision 2019

บริษัท แอ๊ตเซ็ทเทอร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เข้าร่วมจัดบูธภายในงาน Microsoft Envision 2019 งานใหญ่ประจำปีของ Microsoft ที่จัดมาแล้วหลายประเทศทั่วโลก เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.00 -17.00 น. ณ คอนเวนชันฮอลล์ บางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ Central World ซึ่งภายในงานได้นำเสนอเทรนด์ธุรกิจที่เริ่มตระหนักถึง Digital Transformation พร้อมกับอัพเดทข้อมูล ข่าวสารและกรณีศึกษามากมายด้าน Cloud, AI , Blockchain จากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก

ปีนี้ Atcetera ก็ได้เข้าร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับบริการ Atcetera Azure Stack พร้อมนำเสนอสิทธิและประโยชน์ที่ผู้ใช้งานจะได้รับเมื่อใช้บริการ อาทิ การเก็บข้อมูลภายในประเทศไทย เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล, บริการดูแลและให้คำปรึกษาด้วยผู้เชี่ยวชาญ บริการวางบิลเก็บเงิน และขอใบกำกับภาษีได้ทันที เป็นต้น ทาง Atcetera ยังได้นำเสนอ และยกตัวอย่างการนำ Solution ในการใช้บริการของเราไปใช้เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจของผู้ใช้งานให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม และโปรโมชันภายในบูธเพื่อให้ผู้สนใจได้เข้าร่วมอีกด้วย

Share with
Categories: news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *