Microsoft Office 365

ชุดโปรแกรมที่ตอบโจทย์การทำงานเอกสารให้เป็นไปอย่างราบรื่น
ระหว่างพนักงานในองค์กร กับบริการไมโครซอฟท์คลาวด์ที่สนับสนุนกับการทำงานร่วมกัน
แยกสิทธิ์การเข้าถึงของแต่ละหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และระบบการค้นหาที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาในไฟล์ที่เก็บไว้บนคลาวด์ได้อย่างรวดเร็ว
พร้อมบริหารจัดการโดย ATCETERA
หากคุณสนใจบริการ Microsoft Office 365 with Thai Local Support 
Microsoft Office 365
ชุดโปรแกรมที่ตอบโจทย์การทำงานเอกสารให้เป็นไปอย่างราบรื่น ระหว่างพนักงานในองค์กร กับบริการไมโครซอฟท์คลาวด์ที่สนับสนุนกับการทำงานร่วมกัน แยกสิทธิ์การเข้าถึงของแต่ละหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ และระบบการค้นหาที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาในไฟล์ที่เก็บไว้บนคลาวด์ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมบริหารจัดการโดย ATCETERA
หากคุณสนใจบริการ Microsoft Office 365 with Thai Local Support 
Microsoft Office 365
ชุดโปรแกรมที่ตอบโจทย์การทำงานเอกสารให้เป็นไปอย่างราบรื่น ระหว่างพนักงานในองค์กร กับบริการไมโครซอฟท์คลาวด์ที่สนับสนุนกับการทำงานร่วมกัน แยกสิทธิ์การเข้าถึงของแต่ละหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ และระบบการค้นหาที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาในไฟล์ที่เก็บไว้บนคลาวด์ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมบริหารจัดการโดย ATCETERA
หากคุณสนใจบริการ Microsoft Office 365 with
Thai Local Support