Skype for Business

การสื่อสารที่ดีคือหัวใจสำคัญของการทำงานในองค์กร ให้ Skype for Business เป็นตัวช่วยที่เชื่อมต่อการสื่อสารร่วมกันในองค์กรเป็นเรื่องที่งาย สะดวก และรวดเร็ว ช่วยลดความซับซ้อนในโครงสร้างพื้นฐานของการทำงานในองค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินได้มากยิ่งขึ้น โดยใช้เพียง 1 Platform ด้วยระบบการทำงานที่ไม่ซับซ้อนและสามารถตอบโจทย์ทุกการทำงานองค์กร ไม่ว่าจะเป็น การสนทนาผ่านข้อความ ภาพ และเสียง การประชุมแบบออนไลน์ที่บุคคลภายนอกสามารถเข้ารับชมได้ รวมไปถึงการนำเสนอผลงาน แชร์เอกสาร และแก้ไขงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ

คุณสมบัติเด่นใน Skype for Business

ความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ

จัดการระบบการสื่อสารได้จากที่เดียว รองรับการเข้ารหัสแบบต่าง

รูปแบบการใช้งานที่คุ้นเคยของ Skype

มีรูปแบบพื้นฐานที่คุ้นเคยแบบ Skype ที่ใช้งานกันมากกว่า 330 ล้านคนทั่วโลก รองรับการประชุมแบบ Broadcast Video conference รวมถึงการแชทแบบส่วนตัว

เชื่อมโยงถึงทุกคนได้จากทุกที่

สื่อสารได้จากทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนทั้งโทรศัพท์มือถือ Web-app client, Mac client และ surface Hub โดย สามารถค้นหารายชื่อจากไดเรกทอรี่ขององค์กร

ทำงานร่วมกับชุด Office

เชื่อมต่อกับผู้ร่วมงานได้ทันทีจากแอป Office เช่น การนัดประชุมตรงจาก calendar ใน outlook จดการประชุมใน OneNote และบันทึกลงใน SharePoint ทำ Co–authoring ตรงจาก Word, Excel

สื่อสารได้ครอบคลุม ตอบโจทย์ทุกองค์กร ทุกที่ ทุกเวลา

สามารถประชุมได้ทั้งเสียง และวีดีโอความละเอียดสูง ให้ความรู้สึกไม่ต่างกับการประชุมแบบพบหน้ากัน ทำให้ทีมงานของคุณแชร์ไอเดีย เนื้อหา และทำงานร่วมกันได้อย่างสะดวก อีกทั้งช่วยให้คุณสามารถทำงานได้ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นในออฟฟิศ หรือนอกสถานที่ รวมถึงการทำงานจากที่บ้านได้อย่างสะดวก

Download Skype for Business Service PDF

Package

สามารถทดสอบได้แล้ววันนี้

Skype
for Business

การสื่อสารที่ดีคือหัวใจสำคัญของการทำงานในองค์กร ให้ Skype for Business เป็นตัวช่วยที่เชื่อมต่อการสื่อสารร่วมกันในองค์การเป็นเรื่องที่งาย สะดวก และรวดเร็ว ช่วยลดความซับซ้อนในโครงสร้างพื้นฐานของการทำงานในองค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินองค์กรได้มากยิ่งขึ้น โดยใช้เพียง 1 Platform ด้วยระบบการทำงานที่ไม่ซับซ้อนและสามารถตอบโจทย์ทุกการทำงานในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น การสนทนาผ่านข้อความ ภาพ และเสียง การประชุมแบบออนไลน์ที่บุคคลภายนอกสามารถเข้ารับชมได้ รวมไปถึงการนำเสนอผลงาน แชร์เอกสาร และแก้ไขงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ

คุณสมบัติเด่นใน
Skype for Business

Skype-GP-1

ความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ

จัดการระบบการสื่อสารได้จากที่เดียว รองรับการเข้ารหัสแบบต่างๆ

รูปแบบการใช้งานที่คุ้นเคยของ Skype

มีรูปแบบพื้นฐานที่คุ้นเคยแบบ Skype ที่ใช้งานกันมากกว่า 330 ล้านคนทั่วโลก รองรับการประชุมแบบ Broadcast Video confer-ence รวมถึงการแชทแบบส่วนตัว

เชื่อมโยงถึงทุกคนได้จากทุกที่

สื่อสารได้จากทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าคุณจะอยุ่ที่ไหน ทั้งโทรศัพท์มือถือ Web-app client , Mac client และ surface Hub โดยสามารถค้นหารายชื่อจากไดเรกทอรี่ขององค์กร

ทำงานร่วมกับชุด Office

เชื่อมต่อกับผู้ร่วมงานได้ทันทีจากแอป Office เช่น การนัดประชุมตรงจาก calendar ใน outlook จดการประชุมใน OneNote และบันทึกลงใน SharePoint ทำ Co-Authoring ตรงจาก Word ,Excel และ PowerPoint.

สื่อสารได้ครอบคลุม ตอบโจทย์ ทุกองค์กร ทุกที่ ทุกเวลา

สามารถประชุมได้ทั้งเสียง และวิดีโอความละเอียดสูง ให้ความรู้สึกไม่ต่างกับการประชุมแบบพบหน้ากัน ทำให้ทีมงานของคุณแชร์ไอเดีย เนื้อหา และทำงานร่วมกันได้อย่างสะดวก อีกทั้งช่วยให้คุณสามารถทำงานได้ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นในออฟฟิศ หรือนอกสถานที่ รวมถึงการทำงานจากที่บ้านได้อย่างสะดวก

Download Skype for Business Service PDF

Package

สามารถทดสอบได้แล้ววันนี้