Cloud Computing คืออะไร

Cloud Computing คืออะไร เราเข้าใจว่ามีคนจำนวนนึงรู้จักคำนี้อยู่แล้ว แต่ก็แน่ล่ะที่ต้องมีคนไม่รู้จักว่าเจ้า Cloud Computing มันคืออะไร ดูเหมือนจะเข้าถึงยาก ต้องเป็นคนที่สนใจด้านไอทีเท่านั้นถึงจะเข้าใจ เราไม่จำเป็นต้องเข้าใจ ถ้าคิดแบบนี้อยู่ล่ะก็… คงต้องทบทวนกันใหม่ ด้วยความที่ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีแทรกซึมไปในทุกแขนงในสำนักงานหรือองค์กรของคุณ อย่าปฏิเสธว่า “ไม่” เลย ถ้าคุณใช้มือถือและคอมพิวเตอร์อยู่ เพราะฉะนั้นมาทำความรู้จักดีกว่า Cloud Computing ทำหน้าที่อะไร เชื่อมโยงอะไรกับชีวิตคุณ Cloud Computing คือ การใช้ซอฟต์แวร์ ระบบ และทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ ผ่านอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้เลือกกำลังการประมวลผล เลือกจำนวนทรัพยากร ได้ตามความต้องการในการใช้งาน ทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลบน Cloud Read more…