File Share

File Share คืออีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการเก็บ และแชร์ข้อมูลสำหรับองค์กร เพื่อให้ทุกทีมทำงานร่วมกันได้อย่างสะดวก และเป็นระบบ ภายใต้ระบบความปลอดภัยประสิทธิภาพสูง ยากต่อการแทรกแซง อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้จากทุกอุปกรณ์ โดยสามารถตั้งค่าการเข้าถึงข้อมูลเพื่อตอบสนองทุกความต้องการทางธุรกิจ

ทำไมต้องมี File Share ?

รองรับการทำงานบนระบบคลาวด์

รองรับข้อมูลขนาดใหญ่ ให้พื้นที่ข้อมูลส่วนกลาง และยังมีพื้นที่ต่อผู้ใช้อีก พร้อมอัปเดตระบบได้โดยไม่มี Down time ใช้งานบนระบบคลาวด์ ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และพื้นที่ในการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ รวมไปถึงระบบคลาวด์ที่จัดเก็บข้อมูลอยู่

ปลอดภัยด้วยมาตรฐานระดับ

High Security มีระบบความปลอดภัยสูง มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยระดับโลก Data Protection การปกป้องข้อมูลสำคัญเพื่อป้องกันการรั่วไหล พร้อมเข้ารหัสข้อมูล ตลอดเวลาที่ใช้งาน และสามารถตรวจสอบผู้เข้าใช้งานได้
ตอบโจทย์การทำงาน File Share ?

พร้อมทำงาน
บนทุกอุปกรณ์

ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ มือถือ หรือแท็บเล็ต ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows , iOS หรือ Android เก็บและแชร์ข้อมูลเพื่อการทำงานร่วมกัน รองรับการอัปโหลดไฟล์ข้อมูลรูปแบบต่างๆ ทั้งรูปภาพ เสียง วิดีโอ หรือไฟล์อื่นๆ สำหรับจัดเก็บหรือแชร์เพื่อการทำงาน

เรียกดูและแก้ไข

สามารถเรียกดูและแก้ไขเอกสารประเภท Microsoft Office ในรูปแบบ Word, Excel และ PowerPoint ผ่านเว็บบราวเซอร์สามารถเข้าถึงได้จากเว็บบราวเซอร์ และสามารถซิงค์กับ PC ของส่วนตัวเพื่อใช้งานแบบ offline

สร้างทีมไซต์

สามารถสร้างทีมไซต์เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการจัดเก็บระเบียบและ แบ่งปันเนื้อหา ข้อมูล และข่าวสารระหว่างผู้ใช้งานภายใน และภายนอกได้

เพื่อแจ้งข่าวสาร

สามารถสร้าง Website และ Intranet เพื่อแจ้งข่าวสาร เผยแพร่ข้อมูล และมีส่วนร่วมกับองค์กรของคุณด้วยกระบวนการที่ใช้ง่าย ไม่ซับซ้อน

“ It’s easy to get started ”

หากคุณเป็นคนนึงที่อยากลองใช้ เทคโนโลยี File Share
แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร เรายินดีแนะนำให้คุณ