Virtual Machines หรือ VM ( คอมพิวเตอร์เสมือน)

  เป็นการจำลองระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้วยซอฟต์แวร์บนเครื่องจริง ใช้งานได้เหมือนมีคอมพิวเตอร์หลายเครื่องภายในเครื่องเดียว โดยสามารถรันระบบปฏิบัติการได้หลายระบบ ในขณะที่เครื่องจริง และ เครื่องเสมือนมีทรัพยากรที่เป็นอิสระจากกัน

  เช่น คุณเขียนโปรแกรมเพื่อรันบนระบบปฏิบัติการ Linux แต่คอมพิวเตอร์ที่ใช้มีระบบปฏิบัติการเป็น Microsoft Windows เมื่อนำ VM เข้ามาช่วย จะทำให้คุณจำลองระบบปฏิบัติการ Linux ในเครื่องของคุณที่เป็น Microsoft Windows ได้เลย นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ระบบปฏิบัติการในเครื่องหลักได้ตามปกติ

ความสัมพันธ์ระหว่าง Virtual Machines กับ Cloud Computing

  Virtual Machines  นับว่าเป็นส่วนหนึ่งในการทำ Cloud Computing เลยก็ว่าได้ โดยเกิดจาก Server หลาย ๆ ตัว มาเชื่อมต่อกัน แล้ววางระบบ Virtualization Technology ให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machines) หรือ VM เองได้ ซึ่งผู้ใช้งานจะเลือกหรือกำหนดทรัพยากรที่ต้องการจะใช้ รวมถึงสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา แค่เพียงเชื่อมต่อกันด้วยระบบอินเทอร์เน็ต

  นอกจากนี้ Virtual Machines ยังได้รับการพัฒนาต่อ เรียกว่า VPS (Virtual Private Server) สำหรับใช้กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์จริง 1 ตัว เพื่อให้สามารถแบ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์เสมือนย่อย ๆ หลายตัวได้ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องมีตู้ Server เป็นของตัวเองให้เกินความจำเป็น

  จะเห็นว่าความหลากหลายของเทคโนโลยีในปัจจุบันนั้นมีประโยชน์ในหลากหลายด้าน แต่ที่เหนือกว่านั้นคือ หากคุณรู้จักนำเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาทำงานร่วมกัน ก็จะช่วยลดเวลาในการทำงาน รวมถึงต้นทุนต่าง ๆ ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  สุดท้ายนี้ Atcetera เรามีบริการ Virtual Matchines ให้บริการ อีกหนึ่งตัวช่วยสำหรับธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลไปอีกระดับ

▪ ทดลองใช้ฟรี VM Service :   http://bit.ly/31mlX1m

▪ พูดคุยปรึกษากับทางทีมได้ที่ : http://bit.ly/2uYORbZ

Share with

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *