Virtual Machines คืออะไร 

หากคุณสนใจเรื่อง Cloud Computing แน่นอนว่าต้องผ่านตากับคำว่า Virtual Machines อย่างแน่นอน บทความนี้เราชวนคุณมาทำความรู้จักกับเทคโนโลยี Virtual Machines กันให้มากขึ้น เพื่อที่จะได้รู้ว่า Virtual Machines คืออะไร ทำงานอย่างไรกันแน่

Virtual Machines หรือ VM คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสมือนที่จำลองคอมพิวเตอร์ขึ้นมาให้สามารถใช้ซอฟต์แวร์เพื่อจำลองการทำงานของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นไว้ในเครื่องเดียว หรือหลายเครื่องบนคอมพิวเตอร์เครื่องจริง (Hardware) เพียงเครื่องเดียว ถ้าอธิบายแบบนี้อาจจะงงไปสักหน่อย ลองมาดูกันก่อนดีกว่าว่าระบบคอมพิวเตอร์แบบธรรมดาทำงานอย่างไร เพื่อที่คุณจะได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น


การทำงานแบบคอมพิวเตอร์ธรรมดา

ระบบคอมพิวเตอร์ธรรมดาทั่วไปที่เราใช้งานกันโดยส่วนมากแล้วจะประกอบด้วย Hardware อย่าง CPU, Disk, Primary Memory, Network เป็นอุปกรณ์ประมวลผลรองรับการควบคุมและรองรับคำสั่งจาก Software อย่าง ระบบปฏิบัติการ (Operating System) และ ซอฟต์แวร์ระบบ (Systems Software) ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้


การทำงานแบบ Virtual Machines

การทำงานแบบ Virtual Machines นั้นแตกต่างออกไป เพราะใช้คอมพิวเตอร์ (Hardware) หรือเครื่องแม่ข่าย (Server) เพียงแค่เครื่องเดียว แล้วใช้ Virtualization Technology มาวางระบบให้สามารถสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machines) ย่อย ๆ แต่แยกออกจากกันภายในให้ทำงานพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งคอมพิวเตอร์เสมือนเหล่านี้ สามารถรันซอฟต์แวร์ Application หรือรันระบบปฏิบัติการได้


แล้ว Virtual Machines เกี่ยวข้องกับ Cloud computing อย่างไร

กล่าวได้ว่า Virtual Machines นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการทำ Cloud computing เลยก็ได้ โดย Cloud computing จะใช้ Server หลาย ๆ ตัว มาวางระบบ Virtualization Technology ให้ผู้ใช้งานสามารถสร้าง คอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machines) หรือ VM เองได้ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกหรือกำหนดทรัพยากรที่ต้องการจะใช้ได้ รวมไปถึงสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเชื่อมต่อถึงกันด้วยระบบอินเทอร์เน็ต


หลังจากเห็นภาพรวมคร่าว ๆ กันแล้ว พอจะเห็นได้ว่าเพราะเหตุใดหลาย ๆ ธุรกิจเริ่มนำเทคโนโลยีนี้มาปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองมากยิ่งขึ้น แต่สำหรับใครที่ยังสงสัยว่า Virtual Machines นั้นมีข้อดีอย่างไร คุณสามารถเข้าไปดูบทความ 5 ข้อดีของการใช้ Virtual Machines ที่คุณไม่เคยลอง เพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้

Share with

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *